A picture

Navigace

Obsah

 

Ve škoním roce 2018/2019 má ŠD 3 oddělení

1. oddělení - vychovatelka Bc. Monika Stehlíková, DiS.

2. oddělení - vychovatelka Bc. Hana Suchá

3. oddělení - vychovatelka Bc. Petra Krejčová

 

Zájmové kroužky ŠD 2018/2019

  • "Šikovné ruce" - úterý 14:00 - 15:00 hodin
  • "Sportovky" - středa 14:00 - 15:00 hodin

 


Provoz školní družiny

 

ráno 6:30 - 7:45 hodin

odpoledne 11:35 - 16:30 hodin

 

Denní režim školní družiny

  6:30 – 7:45   individuální hry, výchovná činnost rekreační a tělovýchovná         

  11:35 – 12:00  hygienická příprava na oběd, oběd

  12:00 – 14:00  odpočinková a rekreační činnost, volná činnost, hry

  14:00 – 15:00  řízená zájmová činnost

  15:00 – 15:30 příprava na vyučování (dle přání zák. zástupců)

  15:30 – 16:30  volná činnost, zájmová činnost, hry, postupný odchod dětí

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD

12:45 - 13:00 hodin, 13:45 – 14:00 hodin a 15:00 - 16:30 hodin

Odlišnou hodinu vyzvednutí dítěte rodiče předem písemně ohlásí (formulář zde ke stažení).

 

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů ŠD

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny, hrazených zákonnými zástupci žáka, činí 100,- Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Příspěvek je hrazen ve dvou splátkách (není-li dohodnuto jinak) po 500 Kč s touto splatností:

  • na 1. pololetí do 30. září

  • na 2. pololetí do 28. února

Příspěvek lze uhradit složenkou nebo bezhotovostní formou na číslo účtu školy 661176329/0800, variabilní symbol = pořadové číslo žáka v třídním výkazu (trojmístné číslo uvedeno v žákovské knížce nabo notýsku).

Pokud příspěvek za žáka není v daném termínu zaplacen, může ředitelka školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od prvního dne dalšího měsíce (nebude-li dohodnuto jinak).