A picture

Navigace

Obsah

Zaměstnanci školy 2018/2019

 

Mgr. Vladimíra Trnková

ředitelka, ŠMP, met. ICT

Mgr. Eva Sosnová

třídní učitelka I. A 

Mgr. Jana Peštová

třídní učitelka I. B

Mgr. Zdeňka Petrášková

tř. uč. II. tř., zástup. ředitelky

Mgr. Anna Bukovská

třídní učitelka III. tř.

Mgr. Martina Pilařová

třídní učitelka IV. tř.

Mgr. Markéta Krausová

třídní učitelka V. tř., spec. ped.

Ing. Hana Paclíková

třídní učitelka VI. tř.

Mgr. Tomáš Kimmel

tř. uč. VII. tř., metodik ICT

Mgr. Alena Vejvodová

tř. uč. VIII. tř., výchovná poradkyně

Mgr. Tomáš Trnka

třídní učitel IX. tř.

Mgr. Jana Čandová

učitelka

Mgr. Lenka Hromadová

učitelka

Mgr. Martina Stehlíková učitelka
Bc. Petra Krejčová učitelka, vych. ŠD, AP VIII. tř.
Laděna Bečvářová učitelka
Marie Simotová asistentka ped. v I. A 

Miroslava Jandová, DiS.

asistentka ped. ve II. tř.

Lucie Slišková, DiS. asistentka ped. ve IV. tř.

Jitka Kahudová

asistentka ped. v VI. tř.

Šárka Amortová

asistentka ped. v VII. tř.

Marta Staňková

školní asistentka, uklízečka

Bc. Monika Stehlíková, DiS.

vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Hana Suchá

vychovatelka ŠD, AP ve IV. tř.

Markéta Pešková vedoucí ŠJ, kuchařka

Jitka Jungbauerová

kuchařka

Magdalena Kimmelová

kuchařka

Anna Bunešová

pomocná kuchařka

Vlastimil Schwinger

školník, údržbář

Iveta Kloudová

uklízečka

Alena Prennerová

uklízečka