A picture

Navigace

Obsah

Zaměstnanci ZŠ 2019/2020

 

Mgr. Vladimíra Trnková

ředitelka, ŠMP, met. ICT

Mgr. Zdeňka Petrášková

zástup. ředitelky, tř. uč. III. tř.

Mgr. Anna Bukovská

třídní učitelka I. tř.

Mgr. Eva Sosnová

třídní učitelka II. A 

Mgr. Jana Peštová

třídní učitelka II. B

Mgr. Markéta Krausová

třídní učitelka IV. tř., spec. ped.

Mgr. Martina Pilařová

třídní učitelka V. tř.

Mgr. Lenka Hromadová

třídní učitelka VI. tř.

Ing. Hana Paclíková

třídní učitelka VII. tř.

Mgr. Tomáš Kimmel

tř. uč. VIII. tř., metodik ICT

Mgr. Alena Vejvodová

tř. uč. IX. tř., výchovná poradkyně

Mgr. Jana Čandová

učitelka

Mgr. Martina Stehlíková

učitelka

Mgr. Tomáš Trnka

učitel

Mgr. Bohdana Zámečníková

učitelka

Bc. Petra Krejčová

učitelka, vych. ŠD, AP IX. tř.

Marie Simotová

asistentka ped. v II. A 

Miroslava Jandová, DiS.

asistentka ped. ve III. tř.

Lucie Slišková, DiS.

asistentka ped. ve V. tř.

Marta Staňková

asistentka ped. v VI. tř.

Jitka Kahudová

asistentka ped. v VII. tř.

Šárka Amortová

asistentka ped. v VIII. tř.

Bc. Monika Stehlíková, DiS.

vedoucí vychovatelka ŠD

Bc. Hana Suchá

vychovatelka ŠD, AP ve V. tř.

Soňa Kunešová

hospodářka

Vlastimil Schwinger

školník, technický pracovník

Markéta Pešková

vedoucí ŠJ, kuchařka

Jitka Jungbauerová

kuchařka

Magdalena Kimmelová

kuchařka

Anna Bunešová

pomocná kuchařka

Iveta Kloudová

uklízečka

Hana Maxová

uklízečka

Alena Prennerová

uklízečka