A picture
Jídelna

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Škola OnLine

PRO ŠKOLY

Školní on-line pokladna

Nenech to být

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Navigace

Obsah

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od 1. 9. 2018 přecházíme na zálohové platby stravného.

Zálohový způsob úhrady stravy:

 • Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o případné odhlášky.
 • Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci.
 • Záloha na měsíc září 2018 bude stržena 10. září 2018 všem přihlášeným strávníkům v plné výši (tj. 19 pracovních dní x cena stravy za příslušnou věkovou kategorii).
 • Dále pak vždy k 20. dni v měsíci bude stržena záloha na následující měsíc dle přihlášených stravných dnů (např. záloha na měsíc říjen bude stržena 20. září, …).
 • Poslední záloha se strhává v květnu na červen.
 • Případné nedoplatky či přeplatky z měsíce června budou vráceny na účet v průběhu hlavních prázdnin. Prosíme, ponechejte souhlas k inkasu z účtu po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte (včetně hlavních prázdnin po ukončení školní docházky).
 • Dlužné částky (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce,…), prosíme, uhraďte do konce příslušného měsíce. V případě nedoplatku bude strava na nový měsíc zablokována.

Platbu stravného lze provést následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně inkasem (preferovaná platba - viz. níže)

  Zákonný zástupce žáka povolí (sjedná) inkasní platbu ze svého bankovního účtu (na základě přihlášky, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny). Inkaso probíhá vždy kolem 20. dne v měsíci (popis zálohové platby viz. výše)

 2. Platba v hotovosti

  Tato varianta platby je určena pouze pro mimořádné případy (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce, …). Platba se provádí v kanceláři ŠJ ve vypsaných pokladních hodinách:

  Po, St             7:00 – 8:30 h, 11:00 – 12:00h, 14:00 – 15:00 h

  Út, Čt, Pá       7:00 – 8:30 h, 11:00 – 12:00h

Při platbě v hotovosti si, prosíme, připravte přesnou částku.

 

Děkujeme.    

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy   v.r.                                            

                                                        

           


Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. 1. 2017 zvyšuje cena stravování ve školní jídelně ZŠ Lhenice takto:

+ 2 Kč pro děti z MŠ

+ 1 Kč pro žáky ZŠ

nové ceny:       celodenní stravování pro děti MŠ        28 Kč

pro žáky ZŠ          7 - 10 let                 21 Kč

11 – 14 let               23 Kč

nad 15 let                25 Kč

dospělí strávníci                                  25 Kč

Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).

Pokud nebude do 25.dne následujícího měsíce částka za stravování v předchozím měsíci uhrazena, nebudou obědy dále vydávány.

První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V době nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit - osobně nebo telefonicky na tel. 388 321 214 (+ záznamník) nejpozději do 8:00 hod. (MŠ), do 8:30 hod. (ZŠ).

V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je 39,- Kč.

Současně oznamujeme, že vzhledem k ukončení provozu mobilní pobočky České spořitelny a.s. ve Lhenicích, bude od 1. 2. 2017 umožněna platba za stravu ve školní jídelně pouze bezhotovostní formou (zřiďte do 15. 2. 2017 souhlas k inkasu - postup viz. níže).

Děkujeme za pochopení.

                                                                                              

Mgr. Vladimíra Trnková v. r.

 ředitelka školy

 


 

Vážení rodiče / zákonní zástupci.

Od února 2017 bude stravného ve školní jídelně ZŠ Lhenice prováděno pouze bezhotovostní úhradou prostřednictvím souhlasu k inkasu:

 • Zřiďte ve své bance „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ Lhenice 0100219691/0800 (neuvádějte žádný variabilní symbol).
 • Nastavte dostatečnou výši měsíčního limitu pro jednoho strávníka. Doporučujeme:
  • 600,- Kč pro žáky ZŠ a dospělé,
  • 800,- Kč pro dítě z MŠ.
 • Číslo svého účtu a banku, u níž je účet veden, nahlaste vedoucí ŠJ (vyplňte v přiložené přihlášce) zde ke stažení
 • Inkaso bude prováděno k 20. dni každého měsíce.
 • V případě nedostatku hotovosti na Vašem účtu nebude inkaso provedeno. Bez zaplacení nebude strava vydána!

Věříme, že budete s uvedenou službou spokojeni.