A picture
Jídelna

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Škola OnLine

PRO ŠKOLY

Školní on-line pokladna

Nenech to být

Naši sponzoři

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Pěstitelská pálenice a moštárna - Karel Gregora

Navigace

Obsah

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Vzhledem k rostoucím nákladům na přípravu stravy (ceny energií a surovin) jsme nuceni přistoupit k navýšení cen za stravování.

Od 1. 3. 2020 se zvyšuje cena stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Lhenice takto:

+ 3 Kč pro děti z MŠ

+ 2 Kč pro žáky ZŠ a dospělé

nové ceny:     celodenní stravování pro děti MŠ           31 Kč

pro žáky ZŠ          7 - 10 let                 23 Kč

11 – 14 let                25 Kč

nad 15 let                 27 Kč

dospělí strávníci                                   27 Kč

návštěvy ZŠ a MŠ Lhenice                    41 Kč  

Strávníci jsou zařazování do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).

 

První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd odebrat do jídlonosiče v době výdeje obědů. Jinak oběd propadá bez náhrady. V době nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit - osobně nebo telefonicky na tel. 388 321 214 (+ záznamník) nejpozději do 8:00 hod. (MŠ), do 8:30 hod. (ZŠ).

V případě neodhlášení jsou od 2. dne do ceny oběda započteny provozní náklady – cena neodhlášeného oběda je 41,- Kč.

Je nutné, aby u plateb bezhotovostní formou (souhlas k inkasu), byla nastavena dostatečná výše měsíčního limitu (případně bez limitu).

Děkujeme za pochopení.

                                                                                              

Mgr. Vladimíra Trnková v. r.

 ředitelka školy


Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od 1. 9. 2018 přecházíme na zálohové platby stravného.

Zálohový způsob úhrady stravy:

 • Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o případné odhlášky.
 • Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci.
 • Záloha na měsíc září 2018 bude stržena 10. září 2018 všem přihlášeným strávníkům v plné výši (tj. 19 pracovních dní x cena stravy za příslušnou věkovou kategorii).
 • Dále pak vždy k 20. dni v měsíci bude stržena záloha na následující měsíc dle přihlášených stravných dnů (např. záloha na měsíc říjen bude stržena 20. září, …).
 • Poslední záloha se strhává v květnu na červen.
 • Případné nedoplatky či přeplatky z měsíce června budou vráceny na účet v průběhu hlavních prázdnin. Prosíme, ponechejte souhlas k inkasu z účtu po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte (včetně hlavních prázdnin po ukončení školní docházky).
 • Dlužné částky (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce,…), prosíme, uhraďte do konce příslušného měsíce. V případě nedoplatku bude strava na nový měsíc zablokována.

Platbu stravného lze provést následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně inkasem (preferovaná platba - viz. níže)

  Zákonný zástupce žáka povolí (sjedná) inkasní platbu ze svého bankovního účtu (na základě přihlášky, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny). Inkaso probíhá vždy kolem 20. dne v měsíci (popis zálohové platby viz. výše)

 2. Platba v hotovosti

  Tato varianta platby je určena pouze pro mimořádné případy (neprovedení inkasa, nové přihlášení v průběhu měsíce, …). Platba se provádí v kanceláři ŠJ ve vypsaných pokladních hodinách:

  Po, St             7:00 – 8:30 h, 11:00 – 12:00h, 14:00 – 15:00 h

  Út, Čt, Pá       7:00 – 8:30 h, 11:00 – 12:00h

Při platbě v hotovosti si, prosíme, připravte přesnou částku.

 

Děkujeme.    

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy   v.r.                                            

                                                

           


 

Vážení rodiče / zákonní zástupci.

Od února 2017 bude stravného ve školní jídelně ZŠ Lhenice prováděno pouze bezhotovostní úhradou prostřednictvím souhlasu k inkasu:

 • Zřiďte ve své bance „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ Lhenice 0100219691/0800 (neuvádějte žádný variabilní symbol).
 • Nastavte dostatečnou výši měsíčního limitu pro jednoho strávníka. Doporučujeme:
  • 600,- Kč pro žáky ZŠ a dospělé,
  • 800,- Kč pro dítě z MŠ.
 • Číslo svého účtu a banku, u níž je účet veden, nahlaste vedoucí ŠJ (vyplňte v přiložené přihlášce) zde ke stažení
 • Inkaso bude prováděno k 20. dni každého měsíce.
 • V případě nedostatku hotovosti na Vašem účtu nebude inkaso provedeno. Bez zaplacení nebude strava vydána!

Věříme, že budete s uvedenou službou spokojeni.