A picture

Navigace

Obsah

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Na období hlavních prázdnin 2019 je plánována rekonstrukce školní kuchyně.

Vzhledem náročnosti prací může nastat situace, že práce budou započaty již v polovině června a ukončeny až v polovině září.

Školní kuchyně by tudíž byla mimo provoz i v době školního vyučování (v takovém případě bude zajištěno pouze náhradní stravování dětí v MŠ).

O aktuální situaci Vás budeme včas informovat.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Vladimíra Trnková, ředitelka školy v.r.

 


Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku 2019/2020

zde ke stažení

 


Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od 1. 9. 2018 přecházíme na zálohové platby stravného.

(více v sekci "Jídelna")

 


Potřeby a desatero pro prvňáčky

zde ke stažení

 


 

Zápis do 1. třídy školního roku 2019/2020

bude v naší škole probíhat ve čtvrtek 4. a pátek 5. dubna 2019

vždy od 14:30 do 17 hodin v učebně SMART I (vedle ŠD).

Rodiče předloží při zápisu:

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém bydlišti
  • žádost o přijetízde ke stažení

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již nyní a k zápisu přinést:

  • žádost o odklad zde ke stažení
  • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra
  • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (návrh formuláře zde ke stažení)

Více informací k zápisu zde ke stažení

K zápisu je možno se od 20. 3. 2019 předem zaregistrovat v MŠ Lhenice (tel. 388 321 115)

Mgr. Vladimíra Trnková

 


 

 

Rozvrh zvonění

 

1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod. 6.hod. 7.hod. 8.hod.
8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00– 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 - 13:30 13:35 – 14:20 14:25 – 15:10

 

 

 


 

Děkujeme všem,

kteří se podíleli na úspěšném průběhu

Lhenických letních her

18. 6. 2016 

 

Projekt "Lhenické letní hry"

byl realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

s podporou MŠMT.

 


Ve čtvrtek 10. března 2016 jsme zorganizovali pro zákonné zástupce našich žáků přednášku/besedu "Nástrahy virtuálního světa a sociálních sítí". Lektor Ing. Petr Šmíd, DiS. (ředitel Portus Prachatice, o. p. s.) zasvěceně a poutavě seznámil přítomné účastníky s tímto aktuálním tématem.

Akce se bohužel zúčastnilo pouhých 7 rodičů.

 


 

Vážení rodiče / zákonní zástupci.

Rádi bychom vám umožnili bezhotovostní úhradu stravného ve školní jídelně ZŠ Lhenice prostřednictvím souhlasu k inkasu:

  • Zřiďte ve své bance „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ Lhenice 0100219691/0800 (neuvádějte žádný variabilní symbol).
  • Více informací v sekci "Jídelna".