A picture

Navigace

Obsah

Zápis do MŠ ve Lhenicích a MŠ v Mičovicích

pro školní rok 2020/2021

 

Vzhledem k mimořádné situaci

bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí

 ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2020

 

Podání žádosti  Žádost o přijetí do MŠ 2020_21 (pdf.)

Žádost o přijetí do MŠ 2020_21 (doc.)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ a MŠ Lhenice: kqbpdxt),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na skola@lhenice.cz  nebo reditel@zslhenice.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lhenice, Školní 284, 384 02 Lhenice
  4. osobní podání (resp. podání do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy) v pracovní dny od 8 hodin do 12 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Více informací (včetně informace o povinném očkování)

Zápis do MŠ 2020_21

Kritéria pro přijímání do mateřské školy

Kritéria přijímání do MŠ

Mgr. Vladimíra Trnková

 Přerušení výuky

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR je od středy 11. 3. do odvolání

přerušena výuka na základní škole.

 

V souvislosti s tímto opatřením nebude porobíhat činnost školních kroužků.

 

Mateřská škola je 11. 3. v provozu.

Další provoz MŠ bude projednán se zřizovatelem.

Mgr. Vladimíra Trnková

 

Doporučené materiály

https://youtu.be/d-Z_HnyLPMw

 


 

Zápis do 1. třídy školního roku 2020/2021

 

Vzhledem k mimořádné situaci

bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí

 ve dnech od 1. 4. do 17. 4. 2020

 

Podání žádosti Žádost o přijetí 2020.pdf (145.7 kB)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky ZŠ a MŠ Lhenice: kqbpdxt),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na skola@lhenice.cz  nebo reditel@zslhenice.cz
  3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Lhenice, Školní 284, 384 02 Lhenice
  4. osobní podání (resp. podání do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy) v pracovní dny od 8 hodin do 12 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou nabo speciálně-pedagogické centrum již nyní, a do 30. 4. 2020 přinést:

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme sváteční  setkání se zapsanými dětmi. 

 

Více informací k zápisu

Info k zápisuInfo k zápisu

 

 

Mgr. Vladimíra Trnková

 


Potřeby a desatero pro prvňáčky

zde ke stažení

 


 

Rozvrh zvonění

 

1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod. 6.hod. 7.hod. 8.hod.
8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00– 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 - 13:30 13:35 – 14:20 14:25 – 15:10

 

 

 


 

Děkujeme všem,

kteří se podíleli na úspěšném průběhu

Lhenických letních her

18. 6. 2016 

 

Projekt "Lhenické letní hry"

byl realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem

s podporou MŠMT.

 


Ve čtvrtek 10. března 2016 jsme zorganizovali pro zákonné zástupce našich žáků přednášku/besedu "Nástrahy virtuálního světa a sociálních sítí". Lektor Ing. Petr Šmíd, DiS. (ředitel Portus Prachatice, o. p. s.) zasvěceně a poutavě seznámil přítomné účastníky s tímto aktuálním tématem.

Akce se bohužel zúčastnilo pouhých 7 rodičů.

 


 

Vážení rodiče / zákonní zástupci.

Rádi bychom vám umožnili bezhotovostní úhradu stravného ve školní jídelně ZŠ Lhenice prostřednictvím souhlasu k inkasu:

  • Zřiďte ve své bance „svolení k inkasu“ ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ Lhenice 0100219691/0800 (neuvádějte žádný variabilní symbol).
  • Více informací v sekci "Jídelna".